Vi på kontoret

Lars Fridström

VD

070 540 45 62 

lars@fridstromsmaleri.se

Lotta Fridström

EKONOMIANSVARIG

070 836 09 14

lotta@fridstromsmaleri.se

Lisa Fridström

LÖNER & ADMINISTRATION

070 946 16 56

lisa@fridstromsmaleri.se

Calle Fridström

PROJEKTLEDARE

070 944 80 11

calle@fridstromsmaleri.se

Håta Carlsson

PROJEKTLEDARE

SERVICE & UNDERHÅLL

070 817 56 02

hakan@fridstromsmaleri.se

Daniel Wiberg

PROJEKTLEDARE

073 035 86 96

daniel@fridstromsmaleri.se

Oscar Agnevik

PROJEKTLEDARE

073 686 00 07

oscar@fridstromsmaleri.se

Eva Saks Börjesson

LÖNER & ADMINISTRATION

 

076 811 77 77

eva@saksekonomi.se

Daniel Carlsson

LEDNINGSGRUPP

LEDANDE MONTÖR

 

070 874 38 54

Stefan Helander

LEDNINGSGRUPP

 

070 593 17 95

Roy Kindblad

LEDNINGSGRUPP

MATERIALANSVARIG

 

070 483 84 38