Service & Underhåll

Vi utför reparationsmåleri och underhållsmåleri för bostadsrättföreningar, fastighetsbolag m.fl. i Norrköping med omnejd. Våra målare och servicebilar kan ofta rycka ut med kort varsel.